СЪОБЩЕНИЕ

обява конкурс (1) 

                         Уважаеми родители и ученици,

От 30.11.2020г до 18.12.2020 година училището ни преминава на обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. Всички класове от 1. до 7. ще се обучават синхронно, а учебния процес ще бъде подкрепян с предоставянето на материали на хартиен носител веднъж седмично.

Графикът, по който ще се водят учебните часове ще изглежда така:

Начален етап: Начало на Първи учебен час – 9,00часа

Продължителност на учебните часове в ОРЕС – 20 минути.

Междучасия – по 10 минути

РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ /ПРОГРАМАТА/ ЩЕ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО НА ВСЕКИ КЛАС ОТ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ.

Прогимназиален етап: Начало на първия учебен час – 8,30 часа

Продължителност на учебните часове в ОРЕС – 30 минути

Междучасия – по 10 минути

РАЗПИСАНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ /ПРОГРАМАТА/ Е СПОРЕД ДЕЙСТВАЩОТО СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ДО МОМЕНТА-

Дни за срещи с родители:

Начален етап: Четвъртък

1 клас – 11,00 – 11,30 ч

2 клас – 11,30 – 12,00 ч

3 клас – 12,00 – 12,30 ч

4 клас – 12,30 ч -13,00ч

Прогимназиален етап : Петък, 12,30 часа

Материали за учениците от с.Алтимир ще се предоставят в Кметство с.Алтимир от 12,30 часа всеки ПЕТЪК.

При синхронното обучение в електронна среда учениците ще получават отсъствия, ако не се включват в учебните часове.Моля за съзнателно и отговорно отношение към учебната работа, за да се посрещнем Новата 2021 година по-здрави и по-умни!

Ирена Янкова, директор

Публикувано в Общи.