Участие на екипа в КПРПС

186489780_205369387916809_832934937858338134_n

 

На 15 и 16  май екипът на ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава се включи в двудневно обучение по проект КПРПС на тема „Разработване,внедряване  и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“ . Обучението бе поверено на фирма РААБЕ, а лектор беше Виолета Златкова от Техническия университет в гр.София. Двата дни, прекарани в хотел „Балкан“ на курорт Чифлик, общ.Троян, бяха наситени с много екипна работа, взаимно опознаване  и търсене на пътища как да бъдем най-полезни за своите ученици. Г-жа Виолета Златкова успя да увлече всички присъстващи в активно участие при изпълнение на поставените задачи, да ги зареди с нови идеи и да накара всеки  от групата да повярва, че може да бъде иновативен в своята работа. Настроението и приятните емоции бяха неизменни спътници в двата дни на престоя, а в края на обучението всички споделиха удовлетворението си от ползотворно прекараните дни .

 

 

Публикувано в Общи.