Начало на новия ни проект

От м.май, 2021 г . ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава започва своето участие в проект „Равен достъп до образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към ЕС. Проектът е на стойност 109 562 542 лв. и включва всички училища в България. Основна цел на проекта е да не се допусне  прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи. По проекта са предвидени 5 вида дейности. По Дейност 1 – закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи, вече е в ход. Училището ни получи 15 бр. лаптопи за ученици, които ще бъдат раздавани на учениците в момент, когато учебният процес  преминава  онлайн. Предстои изпълнението на дейности от 2 до 5, които включват обучения на ученици, учители  и родители за усвояване на умения за работа в електронна среда.

197970676_1204279566676330_4851445546485733119_n

197734822_191872456272444_7109241388105555243_n197869070_160227222745734_897336177089362906_n

Публикувано в Общи.