О Б Я В А

Административното ръководство на Основно училище „Христо Ботев“ с.Търнава обявява, че по НП на МОН „Заедно в изкуството и спорта“ в училището ще бъдат сформирани 2 групи  за спорт и 2 групи за изкуство за 2022-2023 учебна година, както следва:

1.Футболен клуб с ученици от начален етап 2-4 клас

2. Футболен клуб с ученици от прогимназиален етап 5-7-клас

3.Вокална група с ученици от начален етап

4.Вокална група с ученици от прогимназиален етап

Във връзка с изпълнение на изискванията на проекта училището търси:

*треньор по футбол

*музикален педагог

За повече информация можете да се обръщате на телефон 0887930595, Цв.Теодосиева

Или  със запитване на имейл: prog_hr_botev@abv.bg в срок до 23.06.2022 год

Публикувано в Общи.