О Б Я В А

 

О Б Я В А

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО Национална програма“Подкрепа на образователните                   медиатори и социални работници“, ОУ“Христо Ботев“ с.Търнава

 

 

 

                                               ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ

 

                           НА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“  НА 8 ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН

 

 

ИЗИСКВАНИЯ НА КАНДИДАТИТЕ:

 

ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНО-СПЕЦИАЛНО / ВИСШЕ

 

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА , УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ ;

 

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП;

 

УМЕНИЯ ЗА МОТИВАЦИЯ;

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ: НЕ СЕ ИЗИСКВА

 

НАЧИН НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОРА

 

Подборът ще бъде извършен в два етапа:

 

1.По документи

 

2.Събеседване с избраните по документи кандидати

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Писмено заявление за кандидатства;

 

Автобиография

 

Копие от диплома за завършено образование

 

Документите се подават лично !

 

Адрес :с.Търнава, ул.“Димитър Благоев“ 44

 

ОУ“Христо Ботев“ – prog_hr_botev@abv.bg

 

0887930595 – тел. за връзка

 

Срок за подаване на документите : 04.07.2022 година

 

Публикувано в Общи.