ЗДРАВЕЙ, УЧИЛИЩЕ!!!

Първият учебен ден в ОУ „Христо Ботев“ за пореден път се превърна в истински празник за нашето село. Децата – нетърпеливи и шумни, родителите – горди и развълнувани, учителите – подготвили чудесно посрещане за своите ученици… И гостите ни, които уважиха празника: г-жа В.Борисова, председател на Общински съвет Бяла Слатина, г-жа Г.Раловска – кмет на селото ни, г-жа Й.Данова – регионален координатор към ЦМЕДТ „Амалипе“ за Северозападна България, г-жа П.Русинова – ментор на училищния екип по програма „Училища за пример“ към фондация „Заедно в час“, Т.Горчовска и част от екипа на ДГ Търнава, представители на читалището. Всички гости бяха впечатлени от прекрасното тържество, подготвено от нашите ученици и учители, от стилната украса, от веселото настроение на всички присъстващи.  Всички гости пожелаха на децата и учителите спорна и присъствена учебна година, а когато думата беше дадена на директора на училището г-жа Цв.Късльвска, присъстващите разбраха най-важните предстоящи  задачи на училището за новата учебна 2022 – 2023 година.

Ученици и учители ще се отличават от останалите с новата униформа, избрана и поръчана в края на миналата учебна година; Учениците от начален и прогимназиален етап ще могат да се включат по желание в ИИД по  музика и спорт – футбол, децата от първи клас ще могат да избират участие в ИУЧ по английски език, ново оборудване за втора занималня за класовете от начален етап ще обогати материалната база на училището, а емблемата „Иновативно училище“ ще украси фасадата на училището, заслужена с прилагането на иновации в областта на гражданското образование. Учителите ни ще повдигнат нивото на педагогическата си подготовка чрез обучения по проект „Училища за пример“ към фондация „Заедно в час“.

Предстои интересна и изпълнена с предизвикателства учебна година, в която за пореден път нашата училищна общност ще доказва своята креативност  заедност.

На добър час, учители и ученици!

Публикувано в Общи.