Река “Скът” – нашият извор на живота.

rekata

ОУ ”Христо Ботев” с.Търнава спечели проект към МОСВ на тема: „Река Скът – нашият извор на живота”, в който е залегнало проучване на реката по цялото й протежение с цел очертаване на основните приноси и проблеми, свързани с близостта на реката до населените места, както и културните традиции, характерни за населението по течението на реката.

В тази връзка молим за Вашето съдействие в следните аспекти:

1.Предоставяне на информация за физическите параметри на реката до Вашето населено място;

2.Предания, легенди или впечатляващи факти и случки, свързани с реката;

3.Съвременни приноси / проблеми, свързани с протичането на реката през Вашето населено място.

В случай, че времето не достига, за нас ще бъде от полза и попълването на приложената анкета. Същата можете да намерите в електронен вариант на сайта на училището в раздел “Нашите проекти” и да я изпратите на електронната ни поща:

prog_hr_botev@abv.bg

Със събраните материали ще направим филм и доклад за реката, чрез който се надяваме да съдействаме за обявяването на р.Скът за природен резерват, а също и кът в училището, посветен на реката.

На всички организации, които ни окажат съдействие в събирането на материалите, ще изпратим диск с филма и всички други събрани материали.

Разчитаме на Вашето съдействие!

Нека покажем, че общата ни река обединява хората около себе си, че
както в древността е била тясно свързана с битието на хората, така и днес не е изгубила своето значение и място в нашия живот.

Предварително благодарим за съдействието!

Цветелина Теодосиева – ръководител на проекта.

Публикувано в Общи.