Училището дава крила

На 30.04.2019 г в ОУ „Христо Ботев” с.Търнава по предложение на Ученическия съвет от 9 часа се проведе инициативата „Училището дава крила”. От рано сутринта в училищния двор звучаха весели детски песни, а дворът се изпълни освен с учениците, но и с техни родители и други гости. Според плана на УС в училището бяха поканени да представят своите професии хора като г-жа Г.Раловска, кмет на селото, г-жа Д.Маринова – мед.сестра, г-жа Мая Генова – учител по сладкарство и г-жа Таня Крачунова – лаборант. Децата се бяха подготвили с различни въпроси, а гостите отговаряха с готовност и интересни разкази, свързани с преживяното от тях като професионалисти. Оказа се, че има най-много желаещи да бъдат кмет, та дори и президент, а другите професии привлякоха другата половина от учениците. След интересните срещи децата и учителите изказаха своята благодарност на нашите гости с топли думи и благодарствена грамота за всеки от тях.
От 11 часа стана официалното откриване на Велопаркинга в училищния двор, построен по проект към Дарителски фонд Бяла Слатина. Гости на откриването бяха г-н Тихомир Трифонов, зам.кмет на община Бяла Слатина и член на Дарителския съвет, г-жа Светлина Берова, председател на НЧ „Развитие” Бяла Слатина и член на Дарителския съвет, и , разбира се, г-жа Г.Раловска, нашият кмет, която също е член на Дарителския съвет.
Г-жа И.Янкова връчи на ученици, учители и служители грамоти за положения доброволен труд за изграждането на велопаркинга. Пожеланията на г-жа Берова, която сряза лентата, бяха за безаварийно и дълго ползване на съоръжението. Последваха състезания с велосипеди, забавни игри, и почерпка за всички присъстващи.
В края на деня всички бяха убедени, че нашето училище е място, където децата не само се трудят над учебниците, но и могат да прекарват чудесно времето си заедно, научавайки много нови и важни неща за живота. Наистина, УЧИЛИЩЕТО ДАВА КРИЛА!

Публикувано в Общи.