Стратегията на училището

Училищна стратегия 2021-2025 

Училищна стратегия  2020 – 2024 година

стратегия 20-24