Графици и съобщения

График за февруарска изпитна сесия – Самостоятелна форма на обучение -  Заповед СФО Февруарска сесия 2023г._

Седмично разписание втори срок за учебната 2021-2022 година

График за февруарска изпитна сесия – Самостоятелна форма на обучение

График СФО изпити м.Февруари 2022г.

Заповед дневен режим от 16.11.2021 г.

Седмично разписание за учебната 2021-2022 година

 

График Ученици СФО м.Юни 2020г._0

Заповед Училищен План-Прием учебна 2020-2021г._0