КВАЛИФИКАЦИЯ

Всички предвидени квалификации на педагогическия персонал за учебната 2021/2022 година са изпълнение.