Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

1.ПЕТРАНКА ОРЛИНОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
2.МИЛИЦА ЛУКАНОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАЧАЛЕН ЕТАП
3.НАДЯ ТОШКОВСКА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАЧАЛЕН ЕТАП
4.РОСИЦА ВЕНЦИСЛАВОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
5.САБРИНА АНТОНОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП И РОДИТЕЛ ОТ АЛТИМИР
6.СОНЯ МИТКОВСКА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП
7.БОРЯНА ПЕТКОВА – ПРЕСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА