Обществен съвет

СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

1.ИСКРА ДИЛОВСКА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
2.ЗЛАТКА БОРОВАНСКА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
3.СВЕТЛАНА КУНИНСКА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАЧАЛЕН ЕТАП
4.ВАНЯ БРЪМБАШКА – ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
5.МЛАДЕНКА ВЕЛИЧКОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП И РОДИТЕЛ ОТ АЛТИМИР
6.НИНА ЙОХАНОВА – СЕКРЕТАР,ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
7.БОРЯНА ПЕТКОВА – ПРЕСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА