Конкурси

„Жив е той!”

Скъпи приятели,
Във връзка със 165-годишнината от рождението на Христо Ботев – патрон на нашите училища, Основно училище „Христо Ботев” с.Търнава и Ателие „Млад журналист” обявяват конкурс на тема „Жив е той!”, който включва:

• Есе;
• Рисунка
• Предмет;( макет на паметник, родна къща на Ботев и др.)
• Презентация;
Темата е обща за четирите направления и е свързана конкретно с личността на Ботев – живот, дейност, творчество.
Всички работи трябва да бъдат надписани на гърба – населено място, училище, трите имена на участника, клас и възраст.
Материалите трябва да бъдат предадени в срок до 20.І.2013 година на адреса на училището, отг. Цветелина Теодосиева и Полина Генова.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи:
І група – от 7 до 10 години
ІІ група – от 11 до 14 години
Адрес: обл.Враца, с.Търнава
ул.”Д.Благоев” 44
ОУ „Христо Ботев”
За победителите ще има интересни награди !
Успех на всички, които с участието си
ще изкажат своето уважение към великия български борец за свобода – Христо Ботев!