Среща на поколенията

 Уважаеми дами и господа,

 

           По случай 11 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, и във връзка с отбелязването на 180-годишния юбилей на образователното дело  в с.Търнава, Ви каним да присъствате на „СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА“ -  среща на бивши и настоящи учители, отдали  време и сили за развитието на образователното дело в Търнава.

       Срещата ще се проведе на 11 май 2017 година от 17,00 часа в Основна училищна сграда /бившата Прогимназия/ на ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава.

      Очакваме да се включите с Ваши спомени, снимки, както и с материал, свързан с нашия конкурс „Моето училище – минало, настояще и бъдеще“.

       Нека заедно си спомним по-добрите времена, през които е преминало училището ни!

                                                        ЗАПОВЯДАЙТЕ!

                               От инициативния комитет за честването

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

180 години образователно дело в Търнава

 

       Педагогическият съвет при Основно училище „Христо Ботев“ с.Търнава обявява 

                                                                          К О Н К У Р С

                      на тема „Нашето училище – минало, настояще и бъдеще“

 

                  Конкурсът е в три раздела: литература, изобразително изкуство и фотография.

 

       Могат да бъдат представени за оценяване както индивидуални проекти, /есета, рисунки, фотографии/, така и колективни /колажи, презентации/.

 

    В конкурса могат да вземат участие всички настоящи и бивши ученици от училището, както и бивши и настоящи учители.

 

Класирането ще се извърши в четири възрастови групи:

Първа група: 7 – 10 години

Втора група: 11 – 14 години

Трета група: 15 – 18 години

Четвърта група: Над 18 години

 

       Организаторите допускат всяка творба да има свое име и насоченост – Училището, Любим Учител, Образованието  за мен, Родно място, които да бъдат подчинени и  се свързват с общата тема .

 

          Най-добрите творби ще бъдат наградени, а всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие.

       С творбите от конкурса ще се организира изложба, свързана с отбелязването на 180-годишния юбилей на образователното дело в селото.

       Всяка творба следва да бъде надписана със заглавие, трите имена на участника, възраст, координати за връзка/адрес, телефон/.

      Съчиненията, есетата и фотографиите могат да се изпращат  и в електронен вариант на електронната поща на училището : prog_hr_botev@abv.bg с тема „За конкурса“.

 

                         В училище творбите се представят за участие при г-жа Цв.Теодосиева,     Главен учител в училището.

 

                                    Срок за изпращане на творбите : 10 май 2017 година                

 

          Очакваме  вашите  спомени, мечти и преживявания, свързани с училището ни!

   

                                                                От организаторите

 

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Скъпи ученици, уважаеми родители,                                       уведомяваме Ви, че

в нашето училище стартира проект „ОБУЧЕНИЕ ЗА УСПЕХ“ по ОПНОИР и партньор Община Бяла Слатина, за тази цел трябва да бъдат сформирани  следните клубове за работа по проекта, както следва:

По Дейност 3 – Допълнително обучение по български език за учениците:

Клуб „Казано-речено през оградата“ – с ученици от 1 клас

Клуб „ И аз мога“ – с ученици от 2 клас

По Дейност 4 – Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици:

Клуб „Малки вълшебства“ – с ученици от 3 до 6 клас

Клуб“ Здрав и силен да раста“ – с ученици от 3 и 4 клас

Клуб „Ботевци“ – с ученици от 4 до 7 клас

По Дейност 5 – Съхраняване и развитие на културната идентичност:

Клуб „Шарена черга“ – с ученици от втори клас

    Всички ученици желаещи да участват в така посочените клубове да се обърнат към своите класни ръководители до 10.03.2017 година .

                                                  От ръководството

 

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

От 01.02.2017 година ОУ” Христо Ботев” с.Търнава  се включва в проекта на Национална мрежа за децата “Училището като център в общността”.

Проектът ще продължи до м.юни 2018г. и предвижда дейности, свързани с обединяване на усилията на общността от хора и организации, които биха желали да участват и се включат в най-отговорната задача – възпитание и обучение на децата, подготовката им за живота. Каним за участие цялата местна общност от хора, културни, образователни и административни институции, НПО, местен бизнес.

Дейностите по проекта са насочени към повишаване на капацитета на училищната общност в области като лидерство, детско и младежко участие, учене през целия живот, родителско включване, услуги, училищна култура и др. Партньор на училището ни в изпълнението на проекта ще бъде НПО “Първи юни” Бяла Слатина с модератор Айлин Барсанова. По проекта ще се реализират две обучения на екипа и две обменни визити с други училища, в които се работи в посока на превръщане на училището в център на общността.

Представители на екипа преминаха петдневно обучение в гр.Велико Търново.

Нека всички заедно – ученици, учители, родители и общественост, да покажем, че сме достойни да развиваме прекрасната идея да видим своето училище като привлекателен център за всички хора и инициативи в селото ни.

 

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Училищен празник в нашето училище

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с.ТЪРНАВА

Конкурсна процедура 33.14 – 2015

ДОГОВОР №БС – 33.14 – 3.022/30.09.2015

                                                    ПРОЕКТ

                      „ДОБРОТО СЕМЕЙСТВО – ОСНОВА НА ДОБРОТО  УЧИЛИЩЕ”                                                              към ЦОИДУЕМ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с.ТЪРНАВА

С Ъ О Б Щ А В А

        НА СВОИТЕ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИТЕ ИМ,

ЧЕ НА 15 ЯНУАРИ 2016 г, ПЕТЪК, ОТ 13,30 ЧАСА

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ УЧИЛИЩЕН ПРАЗНИК

 „Зимни фолклорни празници в Търнава”

в изпълнение на проект „Доброто семейство – основа на доброто училище” към ЦОИДУЕМ

МЯСТО НА СЪБИТИЕТО – физкултурния салон на училището

ЩЕ ИМА БОГАТА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА И ИЗЛОЖБА НА СУРОВАЧКИ.

ЩЕ СЕ НАСЛАДИМ НА ТАНЦИТЕ И ПЕСНИТЕ НА НАШИТЕ АРТИСТИ.

ОЧАКВАМЕ  МНОГО  ГОСТИ, ПОЖЕЛАЛИ ДА СПОДЕЛЯТ ПРАЗНИКА НИ!

                                                                             ОТ ЕКИПА НА ПРОЕКТА

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени