График за Самостоятелна форма на обучение

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ с.ТЪРНАВА,
ул.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 44 общ.БЯЛА СЛАТИНА, обл.ВРАЦА

ГРАФИК

за провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение Януарска сесия за учебната 2017/2018г. в ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава, общ.Бяла Слатина, обл.Враца
№ Учебен предмет Квестори Комисия
оценители Дата Място на провежд. Начален
час
1. Изобразително изкуство Мая Тодорова
Цветомир Динев Ралица Матеева
Камелия Кисимова 12.02.2018г. Стаята на VII клас 16,00
2. БЕЛ Мая Тодорова
Меглена Русинова Цветелина Теодосиева
Ралица Матеева 12.02.2018г. Стаята на VII клас 14,00
3. Чужд език Руски език
АE Камелия Кирилова
Румяна Кръстева Цветелина Теодосиева
Ралица Матеева 13.02.2018г. Стаята на VII клас 14,00
4. ИТ Камелия Кирилова
Галина Кутовска Димитър Аспарухов
Маргарита Цекова 13.02.2018г. Компютърен кабинет 16,00
5. Технологии и предприемачество Мая Тодорова
Меглена Русинова Димитър Аспарухов
Маргарита Цекова 14.02.2018г. Стаята на VII клас 16,00
6. Биология и ЗО
ЧП- 5 и 6 Мая Тодорова
Цветомир Динев Камелия Кисимова
Маргарита Цекова 14.02.2018г. Стаята на VII клас 14,00
7. Технологии
Камелия Кирилова
Галина Кутовска Димитър Аспарухов
Маргарита Цекова 15.02.2018г. Стаята на VII клас 14,00
8. Математика Камелия Кирилова
Румяна Кръстева Маргарита Цекова
Димитър Аспарухов 15.02.2018г. Стаята на VII клас 16,00
9. Химия Мая Тодорова
Меглена Русинова Камелия Кисимова
Маргарита Цекова 16.02.2018г. Стаята на VII клас 14,00
10. Музика
Мая Тодорова
Цветомир Динев Ива Йотова
Ралица Матеева 16.02.2018г. Стаята на VII клас 16,00
11. История и цивилизация Камелия Кирилова
Меглена Русинова Цветелина Теодосиева
Ралица Матеева 19.02.2018г. Стаята на VII клас 14,00
12. ФВС Камелия Кирилова
Цветомир Динев Димитър Аспарухов
Ива Йотова 19.02.2018г. Физкултурен салон 16,00
13 ЗИП БЕЛ Мая Тодорова
Румяна Кръстева Цветелина Теодосиева
Ралица Матеева 20.02.2018г. Стаята на VII клас 14,00
14. География и икономика Мая Тодорова
Галина Кутовска Камелия Кисимова
Цветелина Теодосиева 20.02.2018г. Стаята на VII клас 16,00
15. Физика и астрономия Камелия Кирилова
Меглена Русинова Камелия Кисимова
Маргарита Цекова 21.02.2018г. Стаята на VII клас 14,00
16. ЗИП Математика Камелия Кирилова
Цветомир Динев Маргарита Цекова
Димитър Аспарухов 21.02.2018г. Стаята на VII клас 16,00
Необходимо е в срок до 31.01.2018г. да внесете Заявление за полагане на изпити в канцеларията на училището.
Директор:…………….
Ирена Янкова

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Седмица на бащата

           Днешният ден, 7. ХІ. 2017, в ОУ „Христо  Ботев“, с. Търнава  посветихме на  татковците  в чест на  „Седмицата  на бащата“ , която се провежда от 6 до 12 ноември. Учениците  от седми клас дадоха старт на мероприятията.  Днес се проведе шахматен турнир между деца и бащи  и тенис на маса между господин Аспарухов и желаещите татковци.В края на надпреварата  бащите бяха наградени, а после споделиха , че днес за тях е било  не само едно развлечение, а най-вече  незабравими часове, прекарани в училище със своите деца.

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Среща на поколенията

 Уважаеми дами и господа,

 

           По случай 11 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, и във връзка с отбелязването на 180-годишния юбилей на образователното дело  в с.Търнава, Ви каним да присъствате на „СРЕЩА НА ПОКОЛЕНИЯТА“ -  среща на бивши и настоящи учители, отдали  време и сили за развитието на образователното дело в Търнава.

       Срещата ще се проведе на 11 май 2017 година от 17,00 часа в Основна училищна сграда /бившата Прогимназия/ на ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава.

      Очакваме да се включите с Ваши спомени, снимки, както и с материал, свързан с нашия конкурс „Моето училище – минало, настояще и бъдеще“.

       Нека заедно си спомним по-добрите времена, през които е преминало училището ни!

                                                        ЗАПОВЯДАЙТЕ!

                               От инициативния комитет за честването

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

180 години образователно дело в Търнава

 

       Педагогическият съвет при Основно училище „Христо Ботев“ с.Търнава обявява 

                                                                          К О Н К У Р С

                      на тема „Нашето училище – минало, настояще и бъдеще“

 

                  Конкурсът е в три раздела: литература, изобразително изкуство и фотография.

 

       Могат да бъдат представени за оценяване както индивидуални проекти, /есета, рисунки, фотографии/, така и колективни /колажи, презентации/.

 

    В конкурса могат да вземат участие всички настоящи и бивши ученици от училището, както и бивши и настоящи учители.

 

Класирането ще се извърши в четири възрастови групи:

Първа група: 7 – 10 години

Втора група: 11 – 14 години

Трета група: 15 – 18 години

Четвърта група: Над 18 години

 

       Организаторите допускат всяка творба да има свое име и насоченост – Училището, Любим Учител, Образованието  за мен, Родно място, които да бъдат подчинени и  се свързват с общата тема .

 

          Най-добрите творби ще бъдат наградени, а всички участници в конкурса ще получат грамоти за участие.

       С творбите от конкурса ще се организира изложба, свързана с отбелязването на 180-годишния юбилей на образователното дело в селото.

       Всяка творба следва да бъде надписана със заглавие, трите имена на участника, възраст, координати за връзка/адрес, телефон/.

      Съчиненията, есетата и фотографиите могат да се изпращат  и в електронен вариант на електронната поща на училището : prog_hr_botev@abv.bg с тема „За конкурса“.

 

                         В училище творбите се представят за участие при г-жа Цв.Теодосиева,     Главен учител в училището.

 

                                    Срок за изпращане на творбите : 10 май 2017 година                

 

          Очакваме  вашите  спомени, мечти и преживявания, свързани с училището ни!

   

                                                                От организаторите

 

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Скъпи ученици, уважаеми родители,                                       уведомяваме Ви, че

в нашето училище стартира проект „ОБУЧЕНИЕ ЗА УСПЕХ“ по ОПНОИР и партньор Община Бяла Слатина, за тази цел трябва да бъдат сформирани  следните клубове за работа по проекта, както следва:

По Дейност 3 – Допълнително обучение по български език за учениците:

Клуб „Казано-речено през оградата“ – с ученици от 1 клас

Клуб „ И аз мога“ – с ученици от 2 клас

По Дейност 4 – Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици:

Клуб „Малки вълшебства“ – с ученици от 3 до 6 клас

Клуб“ Здрав и силен да раста“ – с ученици от 3 и 4 клас

Клуб „Ботевци“ – с ученици от 4 до 7 клас

По Дейност 5 – Съхраняване и развитие на културната идентичност:

Клуб „Шарена черга“ – с ученици от втори клас

    Всички ученици желаещи да участват в така посочените клубове да се обърнат към своите класни ръководители до 10.03.2017 година .

                                                  От ръководството

 

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени