Река “Скът” – нашият извор на живота.

rekata

ОУ ”Христо Ботев” с.Търнава спечели проект към МОСВ на тема: „Река Скът – нашият извор на живота”, в който е залегнало проучване на реката по цялото й протежение с цел очертаване на основните приноси и проблеми, свързани с близостта на реката до населените места, както и културните традиции, характерни за населението по течението на реката.

Прочети повече

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

175 години образователно дело!

175godhrbotev

Уважаеми дами и господа, скъпи съграждани,

Обръщаме се към Вас, хората от с.Търнава във връзка с предстоящия 175-годишен юбилей на образователното дело в нашето село. Нека заедно да прелистим пожълтелите страници на нашето минало и се върнем през годините към възрожденския дух за просвещение и култура, към онзи паметен ден на 1837 година, когато в Търнава отваря врати килията на поп Иван, за да приеме най-будните деца от селото и да се превърне в училище!

Прочети повече

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Честита Баба Марта!

baba-marta-2012

Баба Марта е първият пролетен празник. Може би затова е толкова любим и чакан с голяма радост от малки и големи. И тази година в нашето училище неговият дух започна да витае много по-рано.
Едни учеха стихотворения, други плетяха мартенички, трети пееха песни. Вълнението беше неописуемо!

Прочети повече

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – Успех

От 06.02.2012 година в нашето училище стартира още един проект „Училище за себе утвърждаване и подготовка към европейски хоризонти ” като конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката.

Прочети повече

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени

Стартираме по програма “Училищен плод”

uchilishten-plod

Тази учебна година нашето училище участва в Европейска схема за предлагане на безплатни плодове и зеленчуци на учениците от I до IV клас. Инициативата за този проект е на Държавен фонд „Земеделие” с финансовата подкрепа на Европейската общност.
Училището ни беше одобрено за участие в този проект, а началото на раздаването на плодовете започна още в първия ден на II- я учебен срок. Раздаването на плодовете ще се осъществява два пъти седмично до края на учебната година.

Прочети повече

Публикувано в Общи | Коментарите са изключени